Jouw online positionering

Een onderbouwde social media strategie en -tactiek, is gebaseerd op een scherpe positionering. Daarom is de positioneringsfase belangrijk. We gaan op zoek naar je ‘corporate soul’. Via een serie strategische sessies bepalen we samen welke plek jouw bedrijf of organisatie online gaat innemen. We vinden antwoorden op de volgende vragen:

  • Wie zijn je doelgroepen en waar zitten zij online?
  • Wat zijn je online doelen?
  • Hoe gaan jouw social media uitingen bijdragen aan je bedrijfs- of organisatiedoelen?
  • Wat doen je concurrenten? Van wie kan je nog wat leren?
  • Welke zoekwoorden gebruiken je doelgroepen?
  • Wat is jouw eigen online plek?

Drie stappen positionering

  1. Samen doen we een uitgebreide doelgroepenanalyse. Wie zijn de mensen die je wil bereiken en waar zijn jouw doelgroepen online actief. Als we dat weten, kunnen we in contact komen met huidige en toekomstige doelgroepen.
  2. Stap 2 is een online concurrentieanalyse. We gaan op zoek naar jouw online toegevoegde waarde en formuleren online doelen.  Dat zijn belangrijke bouwstenen voor jouw social media strategie.
  3. In stap 3 gaan we het internet op.  We gaan jouw bedrijf of organisatie zoeken op een reeks concrete zoekwoorden. Zo krijgen we inzicht in de effectiviteit van je huidige acties. Maar we ontdekken ook hoe je doelgroep zelf zoekt en waar deze zich bevindt. 

Het monitoren van social media kanalen blijft een doorlopend aandachtspunt. Ik adviseer over mogelijke tools om dit effectief te doen en ik vertel waar je op moet letten. Soms is luisteren voldoende en soms is actie nodig.